Wybierz usługę i technologię

LTE PLUS Advanced

zasięg LTE na zewnątrz

zasięg LTE wewnątrz budynków

zasięg 3G na zewnątrz

zasięg 3G wewnątrz budynków

zasięg 2G na zewnątrz

zasięg 2G wewnątrz budynków

zasięg na zewnątrz

zasięg wewnątrz budynków

zasięg na zewnątrz

zasięg wewnątrz budynków

Dane mapy
Dane do Mapy ©2017 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional
Dane mapy Dane do Mapy ©2017 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional
Dane do Mapy ©2017 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional
Mapa
Satelita

Mapa przedstawia orientacyjne zasięgi sieci Polkomtel Sp. z o.o. Firma Polkomtel Sp. z o.o. informuje o możliwości zmian w zasięgu w związku z dynamicznym rozwojem sieci. Moc sygnału może być zmienna - w specyficznych wypadkach uzależniona jest od topografii terenu i zabudowy. Mapa ma charakter informacyjny i nie jest częścią umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. Prezentowany zasięg nie jest podstawą do złożenia reklamacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. żadna część niniejszego opracowania, zarówno w całości, jak i we fragmentach nie może być reprodukowana ani przetwarzana w sposób elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny i inny oraz nie może być przechowywana w żadnej bazie danych bez pisemnej zgody Polkomtel Sp. z o.o.